Prenumerationshantering

Här hittar du marknadens mest heltäckande system för prenumerationshantering.

Vi arbetar i Connect som är ett webbaserat ERP-system med integrerad CRM-funktionalitet. Systemet erbjuds som fullservice eller egen installation.

Vi hanterar prenumerationer, serier, engångsköp och medlemskap. Systemet är modulärt vilket gör det möjligt att använda hela eller delar av systemet – precis så som ni själva önskar.

Vår ambition är att erbjuda det bästa systemverktyget på marknaden.

Läs mer om systemet